Menü Kapat

Neden Tercih Edilmelidir?

  • Son derece hızlı ve pratiktir. Bu yönüyle, çalışanların iş verimliliğini gözeten ve hızı nedeniyle maliyet tasarruflarını öngören bir doğası vardır.
  • Benzersiz yaklaşımı nedeniyle, daha derinlikli ve çok boyutlu çözümler sunmasının yanı sıra, bunu büyük bir verimle kısa sürede ve dolayısıyla az kaynakla yapar. Şirket, uzun analizlerle ya da sistem değişimlerinin uygulanması süreçlerine muhatap kalarak çok değerli sermayesini ve zamanını harcamak zorunda kalmaz.
  • Şirket içi değerlerin korunması bakımından son derece güvenlidir, zira hiçbir özel bilgiye ve/veya yaşanmış olaylardaki detaylara gereksinim yoktur. Çalışma, şirketteki olaylar ya da şahıslarla ilgili hiçbir bilgi talep edilmeden dahi yapılabilmektedir. Çalışmaya katılan şirket çalışanlarının şirketle ilgili özel herhangi bir şey bilmeleri gerekmemektedir.
  • Şirket ile ilgili teknik detaylar, ar-ge bilgileri, yönetim ve özlük bilgileri, ticari sırlar know-how vb. gibi hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan problemlerin özü ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi, şirket açısından mutlak bir gizlilik ve güven sağlamaktadır.
  • Uygulaması son derece basittir ve yönetsel olarak her düzeydeki paydaşlar tarafından tüm yönleriyle anlaşılır veriler sunar.
  • Kurum içi bireysel ya da yönetsel herhangi bir problemle ilgili olarak, sistemin işleyişindeki yapısal sorunun ―sadece sonuçlarını değil―  kök sebeplerini teşhis edebilir.
  • Teşhis edilen problemle ilgili çözümün bütünsel olarak ne olduğunu ortaya çıkartabilir.
  • Çözümün sistem üzerindeki olası etkilerini henüz oluşmadan önce anlama ve önleme konusunda yardımcı olabilir.
  • Önleyici etkileri sebebiyle, sistemdeki problemlerin çözümüne odaklandığı için aynı sebepten kaynaklanan zaman içerisinde oluşabilecek tekrar eden problemlerin doğmasına engel olur.