Menü Kapat

Yönetsel Katkıları

Kurumsal Dinamiklere Sistemik Çözümler™ ile herhangi bir şirketin iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu konuları/olguları ya da yaşadığı yönetsel tıkanıklıkları ele almak, çözüm odaklı derinlemesine çalışmak ve çözümlerin tüm paydaşlar için sürdürülebilir katkı sağlayacak şekilde yapılandırılabilmesi mümkündür. Yine bu yöntemle, yönetsel anlamda problemlerin çözümüyle sınırlı kalınmaksızın, sorun yaşayan şirketin hangi yönlerde ve ne tür geliştirmelere ihtiyaç duyduğu ve bunları karşılamak için neler yapması gerektiği konusunda da son derece verimli bir şekilde çalışmak mümkündür.

Somut bir örnek olarak: herhangi bir şirketin belirli bir alanda niş ürün geliştirmesi ya da yeni bir alanda faaliyete başlaması planlanırken, bu yönetsel iradenin ve buna dair yapılan planların var olan sistem üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini, dolayısıyla bir ürünün üretiminin ya da şirketin yeni bir segmentte faaliyet göstermesinin olası etkilerini analiz etmek ve gerektiğinde riskleri tespit ederek düzeltebilmek mümkün olmaktadır.

Ya da, özellikle şirketlerin konsolidasyon süreçlerinde bir şirketin diğerini devralması ya da diğeri ile birleşmesinde, devralma ve birleşme kararlarının sistemsel anlamdaki etkilerinin neler olabileceği konusunda tüm paydaşları (kurucu, hissedar, yönetici, çalışan, tedarikçi vs) içine alacak şekilde yapılacak çalışmalar ile bu süreçlerin katma değer elde edecek şekilde yönetilmesi mümkün olabilmektedir.