Menü Kapat

Kullanım Alanları

Kurumsal Dinamiklere Sistemik Çözümler™ ile herhangi bir şirketin iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu konuları/olguları ya da yaşadığı yönetsel tıkanıklıkları ele almak, çözüm odaklı derinlemesine çalışmak ve çözümlerin tüm paydaşlar için sürdürülebilir katkı sağlayacak şekilde yapılandırılabilmesi mümkündür. Yine bu yöntemle, yönetsel anlamda problemlerin çözümüyle sınırlı kalınmaksızın, sorun yaşayan şirketin hangi yönlerde ve ne tür geliştirmelere ihtiyaç duyduğu ve bunları karşılamak için neler yapması gerektiği konusunda da son derece verimli bir şekilde çalışmak mümkündür.

Somut bir örnek olarak: herhangi bir şirketin belirli bir alanda niş ürün geliştirmesi ya da yeni bir alanda faaliyete başlaması planlanırken, bu yönetsel iradenin ve buna dair yapılan planların var olan sistem üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini, dolayısıyla bir ürünün üretiminin ya da şirketin yeni bir segmentte faaliyet göstermesinin olası etkilerini analiz etmek ve gerektiğinde riskleri tespit ederek düzeltebilmek mümkün olmaktadır.

Ya da, özellikle şirketlerin konsolidasyon süreçlerinde bir şirketin diğerini devralması ya da diğeri ile birleşmesinde, devralma ve birleşme kararlarının sistemsel anlamdaki etkilerinin neler olabileceği konusunda tüm paydaşları (kurucu, hissedar, yönetici, çalışan, tedarikçi vs) içine alacak şekilde yapılacak çalışmalar ile bu süreçlerin katma değer elde edecek şekilde yönetilmesi mümkün olabilmektedir.

Hangi sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Şirket denilen organizma, farklı bölümlerden oluşur. Bu bölümler bazen birden fazla kişiden oluşurken bazen bir kişiden hatta tüm bölümler tek bir kişiden oluşabilir. Şirketin büyüklüğü ve sistemi oluşturan birey ya da kaynak sayısı çok farklı olsa da, her bölümü ilgilendiren soru ve sorunlar aşağı yukarı şunlardır:

Şirket Yönetimi resmin tamamını görmek zorunda olduğundan, kafasını meşgul eden sorular şunlara benzer:
· Şirketin başarısını nasıl artırırız?
· Misyonumuzu, vizyonumuzu ve değerlerimizi ne ölçüde yaşıyoruz?
· Doğru hedefleri ve stratejileri takip ediyor muyuz?
· Önemli görevler ve projeler nelerdir?
· Karar verme sürecimizi nasıl geliştireceğiz?

Genel Yönetim, bu resmi gerçekleştirmek için ana sütunlara odaklanır:
· Hangi finansman, hangi hukuki form, hangi bölge … bizim için iyi?
· Hangi yatırımcılar, ortaklar, hissedarlar … bizim için en uygunudur?
· Müşteriler, tedarikçiler, ortaklar ile yapılan görüşmelerde nelere dikkat edilmelidir?
· En çok hangi organizasyon yapısı bize en uygundur?
· Dış kaynak işe yarar mı?
· Devralma, birleşme, katılımın etkileri nelerdir?
· Risk yönetimimizi nasıl geliştiririz? …

İnsan İlişkileri, şirketin kanlı canlı kaynaklarının sorunlarına çözüm arar:·
. Hangi (yönetim) araç ve kaynaklara hala ihtiyacımız var?
· Çalışan görüşmelerinde nelere dikkat etmeliyiz?
· Meydan okuyan liderlik görevlerinde ustalaşmayı nasıl başarabiliriz?
· Motivasyon, delegasyon, ortak hedef yaratmayı nasıl başarırız?
· Boş pozisyon için hangi aday uygundur?
· Yeni bir çalışanı nasıl hızlı bir şekilde entegre ederiz?
· Belli bir pozisyona en uygun vekil ya da halef kim olur?
· Yeni yöneticiyi veya proje yöneticisini çalışanların benimsemesi nasıl sağlanır? …

Pazarlama ve Satış, müşterinin memnuniyeti ve devamlılığını sağlayarak, şirkete sürekli kaynak garantisidir ve sorunları hareketlidir:
· Müşteri odaklılığımızı nasıl artırabiliriz?
· Hizmetimizi en etkin şekilde nasıl geliştirebiliriz?
· Satışlarımızı hangi satış metodolojisiyle artırıyoruz?
· Markamızın (markalarımızın) farkındalığını, değerini ve başarısını nasıl teşvik ederiz?
· Hangi yeni ürün ve hizmetler piyasada en avantajlıdır?
· Araştırma bölümünün başarılı ürün geliştirme için  ihtiyacı nelerdir? …

Hele bir de ürünleri kendisi üretiyorsa şirket, Teknoloji, Üretim ve Kontrol bölümü soruları da eklenir listeye:
· Ürün geliştirmedeki zayıflıklar nerede?
· Üretimde hatayı ve hata kaynaklarını nasıl azaltabiliriz?
· Verimliliğimizi nasıl artırabiliriz?
· Hangi kalite standartlarının iyileştirilmesi gerekiyor?
· Maliyetleri anlamlı bir şekilde nasıl azaltabiliriz ? …

Şirket, Yeniden Yapılandırma sürecindeyse, iki ana temada doğru yolda yürümek özellikle hayatidir:
Organizasyon ve Çalışan Gelişiminde Olacak Değişimler
· Kurumsal, organizasyonel, personel gelişimi şirket başarısını nasıl etkiler?
· Ekipte işbirliğini nasıl teşvik ederiz?
· Çıkar çatışmalarını, çelişen hedefleri nasıl ortadan kaldırırız? Değişime direnci nasıl hafifletiriz?
· Bilgi akışını, işbirliğini, çalışma ortamını ve iş tatminini nasıl geliştiririz?
· Hangi ilişki tanımları (iş birimleri, departmanlar, ekipler, insanlar arasında) netleştirilmeli?
· Mesleki kariyeri anlamlı ve tatmin edici bir şekilde nasıl teşvik edebiliriz? …

Yeniden Yapılandırma Sürecinde alınacak İş Danışmanlığı, Koçluk, Eğitim Seçimleri
· Hangi eğitim bizim için en yararlı?
· Hangi mesleki eğitim ve ileri eğitim bizim için karlı?
· Hangi danışman, eğitmen, koç bize / bana / belli bir lidere en çok yarar sağlar?
· İş yerindeki stresi nasıl azaltabiliriz? …

Serbest çalışanlar da bu yöntemle etkili bir şekilde sorularına yanıt bulur:
Eğitmenler / danışmanlar / antrenörler / terapistler için …
· Danışanla en iyi uyumu hangi davranış ve iletişim yöntemleri ile sağlarım?
· Müşteri ile ilişkide benim için en doğru konum nedir?
· Bana iş verecek kişiye en iyi şekilde nasıl ulaşırım?
· Müşteriye ne kadar yakın ve uzak durmalıyım? Ne kadar empati kurmalıyım, ne kadar bağımsız düşünmeliyim?
· Benim gerçek işim nedir? Aslında ne için bana ihtiyaç duyuluyor?
· Önerilerim hangi olasılıklara ve direnişlere neden olur?
· Hangi sebeplerle vazifem olmayan şeyler için sorumluluk hissediyorum? …