Menü Kapat

Sistemik Çözümler Nasıl Uygulanır?

Kurumsal Dinamiklere Sistemik Çözümler™, gerek şirketin kurumsal yönetimine ait gerekse şirket içi bölüm/departmanlar arası oluşabilen tekli ya da çoklu problemlerin teşhisi, aydınlatılması ve çözümü üzerine odaklı olarak; grup çalışması şeklinde yapılabileceği gibi, yönetim kademelerinde yer alan yöneticilerle tekli rehberlik çalışması şeklinde de yapılabilmektedir. Çalışmalar ayrıca, şirketin dış ilişkilerinde müşteriler, tedarik zinciri, bayi ağı vs üçüncü kişilerle yaşadığı/yaşayabileceği sorunlara da odaklı olabilir.

Uygulayıcı danışman, çalışmaya başlamadan önce kısaca Kurumsal Dinamiklere Sistemik Çözümler’in temelleri ve ana prensipleri hakkında şirket katılımcılarını bilgilendirmektedir. Şirket katılımcıları şirket içerisinden rastgele seçilecek kişiler olabileceği gibi, temel bir konuda problem yaşayan bir departmanın ilgili çalışanları veya yöneticisi de olabilir.

Sonrasında, katılımcılardan şirket içi ya da dışı ilişkilerde yaşadıkları somut bir tıkanıklık, problem, ihtilaf ya da çatışmaya ilişkin kısa ve net bilgiler alınarak, çalışma bu problemlerin sistemik köklerine ait görünmeyen dinamikler ve bunların iş yaşantısıyla bağlantılarını teşhis edebilmek ve kalıcı çözümler üretebilmek için konstelasyon çalışması ile sürdürülmektedir.  Çalışma esnasında ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin olarak, süreçler devam ederken ayrıca iletişim, müzakere, çatışma konularında mentorluk/koçluk desteği de sağlanmaktadır.

Görünmeyen dinamikler, görünür resimler olarak dış dünyaya projekte edilir. Böylece, çözüme gitmeye engel olan tıkanıklıkların, yanlış pozisyonlanmaların gözle görülür somut resimler olarak farkına varılması kolaylaşır. Resmi oluşturan parçalar, değişim süreçlerini başlatmak, potansiyel etkilerini test etmek için konstelasyon esnasında simule edilir. Çözüme katkısı olacak tüm parçaların, en doğru yerde olmaları sağlandıktan sonra çözüm resmi oluşur ve konstelasyon tamamlanır.

Çalışmayı, üstü kapalı bilgiler vererek yürütmek mümkündür, hatta daha da verimlidir. Şirket, hiç bir şirket bilgisini paylaşmak zorunda olmadığı gibi, uygulama aşamasında hazır bulunacak bireylerin konu hakkında ön bilgileri olmadan seansa katılmaları, uygulamanın objektif sonuçlarını garantilemesi açısından, tercih sebebidir.

Genel Uygulama

Ön Görüşme: Sorunun / Amacın Belirlenmesi
Uygulama: Konstelasyon Çalışması ve Çalışma Sonrası Değerlendirme
Raporlama: Kayıt Altına Alınmış Çalışmanın, Çalışma Sonrası Değerlendirmeleri de İçeren Yazılı Raporu

Ek Gereklilikler / Talepler

Bireysel Çalışmalar: Konstelasyon sırasında bireysel konularda tıkanıklık tespit edilirse, grup çalışması sonrası bireysel bir çalışma önerilebilir.
Düzenli Mentorluk/Koçluk Çalışmaları: Çalışma sonrası, şirket yönetimin gerekli görmesi halinde belli bir takvime bağlanacak düzenli görüşmeler yapılabilir.