Menü Kapat

Kurumsal Dinamikler Nedir?

Şirketler, bir grup insanın oluşturduğu organize yapılardır. Organize yapılarda geçerli olan çalışma prensiplerinin, görünmeyen ancak sonuçları kurumsal yapıyı derinlemesine etkileyen dinamikler mevcuttur.

Globalleşen dünyamızda, şirketlerin coğrafyaları ve kültürleri farklı olsa da, yaşadıkları problemler neredeyse evrensel ve benzer içeriktedir. Bazı örnekler vermek gerekirse; şirketlerin arzu edilen şekilde büyüyememesi, istenilen karlılığın sağlanamaması, hedeflenen müşteri kitlesinin oluşmaması ya da kaybı, yeni pazarlara girilememesi, niş yeni ürünler geliştirilememesi, gerek çalışanların kendi içinde, gerekse üst yönetimle sürekli çatışma yaşaması, şirket satın almaları ve birleşmelerinde yönetsel uyum ve ortak vizyonun sağlanamaması, şirket çalışanlarının aşırı sirkülasyonu, hedeflenen organizasyon yapısının kurulamaması, aile şirketlerinde yönetimin kuşaktan kuşağa devrinde yaşanan iletişimsizlikler, şirket içi diyalog eksiklikleri ve buna benzer daha bir çok problem, hepimizin gayet iyi bildiği ve kalıcı çözümler özlediği sorunlardandır.

Bahsi geçen problemlerin çözümü için kurumsal hayatta bugüne kadar uygulandığını bildiğimiz birtakım yöntemler, rasyonel analizler bize fikir vermek, yol göstermek ya da problemlerin belirli bir parçasını ortaya çıkartabilmek konusunda fayda sağlamış olsa da, problemlerin sistemdeki köküne inebilmek ve ana kaynaktaki diğer tüm bileşenlerle problemleri değerlendirip, bütünsel bir çözüm sunabilmekten geri kalmaktadırlar.

Kurumsal Dinamiklere Sistemik Çözümler™”, bireysel ve profesyonel yaşantımızda geçerli olan evrensel yasaların bağlantılı ve sıralı dizimi (konstelasyon) tekniği aracılığıyla uygulanır.

Uygulama; (i)- şirketlerin iç veya dış ilişkilerinde karşı karşıya kaldığı problemlerin ana kaynağının teşhis edilebilmesini, (ii)- bunların çözümüne ilişkin stratejiler geliştirilmesi ile birbirini etkileyen görünmeyen dinamiklerin daha net anlaşılabilmesini, (iii)- sürdürülebilir çözümler için planlamalar yapılmasını ve (iv)- yönetsel dönüşüme hizmet ederek, gerek şirket gerek şirket paydaşlarına çözüm odaklı değer katmayı hedefleyen, yeni paylaşımcı bir çözüm metodudur.